Yapay Zeka ile Doğal Zekanın Karşılaştırması

Yapay Zeka ile Doğal Zekanın Karşılaştırması
Yapay Zeka ile Doğal Zekanın Karşılaştırması

YAPAY ZEKA iLE DOGAL ZEKANIN KARŞILASTIRILMASI

Yapay zeka ile doğal zeyayı karşılaştırmak gerekirse aşağıdaki şekilde özetlenebilir; Zaman içerisinde doğal zeka içerisinde olan bilgi unutulabilir. Yapay zeka da ise bilgiler makine içerisinde hafızalandığından ötürü bilgilerin unutulması bilgi hafızadan silinmediği müddetçe mümkün değildir. Bu nedenle yapay zeka üzerinde bilgi kalıcidir. Yapay zeka için bilginin aktarımı doğal zekaya göre oldukça kolaydır. Bilgi doğal zekalar arasında aktarım yapılması istenirse bunun için belli bir zaman gerekmektedir. Bu zamanın sonunda dahi bilgilerin tamaminin diğer doğal zekaya geçişi mümkün değildir. Yapay zeka yönteminde ise makineler arasında aktarım kopyalama ile oldukça kolaydır. Yine doğal zekaya tecrübe, deneyim ve uzmanlaşma kazandırmak için gerekli eğitimi verme işlemi yapay zekaya göre çok daha zor, daha uzun zaman ve maliyet gerektirmekted ir. Doğal zeka, içerisinde bulunduğu duygusal ve kişisel durum çerçevesinde karar vermeye çalışır. Bu sebeple aynı problem karşısında farklı tepkiler, düzensizlikler görülür. Yapay zeka için tutarlılık üstünlük söz konusudur. Yapay zeka üzerinde bilgiler makinelerde depolandiğindan ötürü raporlama ve belgelemek doğal zekaya göre oldukça kolaydır. Doğal zeka için edinilen bilgiler unutulabileceği için daha önce verilen bir karar için belirli bir zaman sonra nasıl bu karara varıldığı sorusuna ulaşılamayabilir. Yapay zeka için yaraticılık kavramindan söz edilemez. Yapay zeka yöntemi ile modellenen sistemin tüm yaraticilığı bu sistemi modelleyen doğal zekaya yani insana bağlıdır. Yapay zekanın, doğal zekadan taklit ettiği kavramlardan biri olan öğrenme karşılaşılan olaylardan deneyim elde etmeyi sağlamaktadır. Bu sayede daha önce karşılaşılmayan durumlara doğal zeka tecrübe ve deneyimler sayesinde çözüm üretebilmektedir. Dolayisıyla doğal zekanin deneyimlerini hemen kullanabilmesi en önemli avantajlarından biridir. Yapay zeka ise sembolik girdiler ile bu durumu benzetmeye çalışmaktadır.