Ön Bellek (CACHE MEMORY) Nedir?

Ön Bellek (CACHE MEMORY) Nedir?
Ön Bellek (CACHE MEMORY) Nedir?

Ana bellek ile merkezi işlem birimi arasında görev yapan ve ana bellekten çok daha hizlı olan bir bellektir. Bu bellek birimi; işlem esnasında çok sık kullanilan bilgisayar talimatları ve geçici olarak tutulan bilgiler için bir "yaz-boz tahtası" olarak kullanılır. CPU 'nun ana bellekten veri alırken harcadığı zamanı azaltır, bu da bilgisayarı hizland irir. CPU, ana bellekten veri alması gerektiğinde, bu verinin dahili ön bellekte olup olmadiğina bakar. Dahili ön bellek, CPU'nun en son işlediği verilerin bir kopyasını saklar. Aranan veri dahili ön bellekte bulunamazsa harici ön belleğe bakılır. Harici ön bellekte de bulunamayan veriler ana bellekten alinır. Bu, ön belleğe göre daha yavaş bir süreçtir.